טומאה טהרה וצרעת האמנם גם באומות העולם

שאלה: 

שלום רב לאוהבי תורתך,
קראתי את מאמרו המאלף של הרב בעניין - טומאה וטהרה - חכמת חיים אדירה לתיקון האדם והאנושות
https://net-sah.org/blog/40958
רציתי לשאול כיצד ניתן להבין את צרעת נעמן שהיה נכרי עכו"ם ואף רצה להרע לישראל.
1. הרי נראה מפשט התורה שצרעת וטומאה וטהרה הינם עניינים המיוחדים לישראל?
2. האם מחלות מימינו ניתנים להתפרש כגזירה אלוקית לאדם שעליו להבין מסר רוחני מוסרי כלשהו או שזה כדרך כל הארץ? אם התשובה חיובית, האם גם אומות העולם בכלל?
3. למה הפרידה התורה את הצרעת כמסר מוסרי משאר עונשים וחוליים הבאים בתורה כ"עונש"?
בברכה רבה,

תשובה: 

1. נעמן היה מוכשר מאוד, ומצליח מאוד, וביסודו היתה לו נשמה טובה, אך הוא נתפס לזחיחות דעת ולגאווה, וה' ניגע אותו בנגעי צרעת, כדי לקדש שם שמים באמצעותו. ואמנם באמצעותו אלישע הנביא זכה לקדש שם שמים, כי אלישע הנביא צרב בתודעתו, שעליו לרדת לירדן, כלומר לרדת מגבהות הלב, ולהתחבר למי הירדן, שמסמלים את מי הדעת של תורתנו הקדושה, ובכך יסתלקו נגעי הצרעת, וכן היה, ולכן הוא רצה להתגייר ואלישע אמר לו שבאמת ראוי להיות גר צדק, אבל כדאי שהוא יהיה רק גר תושב, כדי שימשיך להיות שר צבא ארם, וישפיע על רבים, להינתק מע"ז ולאמין בה', וכך היה.

2 מחלות לא תמיד הן גזירות גורל, וברוב המקרים הם באשמתינו, ועלינו תמיד לפשפש במעשינו ולהתפלל לה' לרפא אותנו.

3. בגלל שהעבירה של לשון הרע היא חמורה והרסנית מאוד.

תאריך: 
09/04/19 ד' ניסן התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist