הצעת נישואים

שאלתי את הרב לגבי הצעת נישואים איך אפשר להציע בלי להכנס לספקות מיותרות של קידושין והרב ענה שאין לנהוג ככה ע"פ התורה.
א. למה זה בעייתי אם זה משהו חברתי שנתפס גם כבני הזוג למשהו סימלי וחברתי בלבד שנוהגים לעשות?
ב. אם בכל זאת אני עושה את זה אז איך לעשות על הצד שלא יהיו ספקות הלכתיות?
ג. אם לא עושים זאת אז מה כן עושים פשוט קובעים יום לחתונה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

יקירי,

עלינו לדעת שהתא המשפחתי בישראל הוא משהו מקודש, ולא עניין חברתי, שיש להשתעשע בו, או להצטעצע בו.

ב"ה, בני זוג שהחליטו להתחתן, בלאו הכי יזמינו קרוביהם ומכריהם וחבריהם, לחופה ולקידושין, כדת משה וישראל, ברצינות, בקדושה ובשמחה.

הצעות נישואין הטרנדיות, עלולות לגרום למשכול, שאולי היא נתקדשה, ואם החליטו להיפרד יצטרכו גט לחומרא, ובעתיד, תיאסר לכהן.

ואם כן, אין הצר שווה בנזק המלך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪