דילוג לתוכן העיקרי

לבוש מסורתי ושמלה

שאלה

לק"י
שלום וברכה!
הרב ענה לי בעבר שהלוואי יכולם היו חוזרים להתלבש כמו היהודים בתימן..
א. במחילה מכבוד הרב, אך אם כך הרב סובר למה הרב לא הולך כך או מורה כך לתלמידיו?
ב. הבנתי שרווקים בתימן היו הולכים עם כובע/כיפה ונשואים היו הולכים עם מטפחת מסביב לכובע, האם כך היה באמת? יש לזה עניין כלשהו?
ג. למה הפוסקים ע"פ רבנו לא מתעטפים בטלית כל היום? האם זה לא עדיף מללכת כלל בלא ציצית?
ד. הבנתי שהרב לובש ציצית בלא ברכה, ברצוני לשאול את הרב לא הרב לא מתעטף כמו שכותב רבנו?
ה. השמלות השחורות שהתעטפו בהן בתימן, יש להם מקור?
ו. האם לשמלה השחורה עדיפות על פני הטלית הלבנה?
תודה רבה! ומחילה אם הטרחתי או הקשתי..

תשובה

א. יש הבדל בין הוראה כללית על דרך האידיאל ובין הביצוע בפועל. כי כל עוד נהיה יחידים בין רבים, ונהיה כתמהונים וכהזויים, אין לנהוג כן.

ב. כן. כי הנשוי ביטא כלפי חוץ יותר כבוד, ויותר שקילות.

ג. כי כל הנהגה גם היא טובה, היא צריכה חברה הולמת ומכילה, כדי שהמתנהגים כהלכה לא יידחו ע"י הרבים שבסביבה, והרי אין איסור להיות בלי טלית כל היום.

ד. כאמור לעיל, דוק ותשכח הטעם.

ה נדמה לי כי זה היה עניין מעשי, משום שאבותינו השתמשו באותן טליתות לצרכים שונים.

ו. לא מבחינה הלכתית, רק מעשית לפי מציאות חייהם שהיתה אז.