נטילת ידיים

לק"י
שלום רב לכבוד תורתו!
א. האם לרמב"ם יש מניין לפעמים שנוטלים על כל יד?
ב. יש חילוק, לעניין מניין הנטילות, בין נטילת ידיים של שחר של אוכל?
ג. לרבנו יש בעיה לטול מאותם מים פעמיים או לעשות בהם כל שימוש אחר הנטילה?
ד. אם מים אחרונים זה לנקיות, יש בעיה להשאיר אותם על השולחן או לעשות בהם שימוש חוזר או שמוש אחר?
ה. פעם שטפתי את ידי מבקבוק מים וחבר שלי אמר שאם עשיתי את זה למים אחרונים אז זה בעייתי כי אפשר לשתות עכשיו מהמים, הוא הדין גם לרבנו?
ו. אם לרבנו אין בעיה לעשות שימוש חוזר במים אחרונים, האם ספרדי יכול להשתמש במים אחרי שאני השתמשתי כי לי זה לנקיות?
תודה רבה הרב!
ומחילה אם הירחתי או שאלתי שאלות כפולות

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א-ב. לפי הדין, די בפעם אחת נטילה ברביעית לשתי הידיים.

ג. אין ליטול במים שכבר נטלו בהם.

ד. מים אחרונים הם לנקיות, ואין אפשרות לרחוץ במים שכבר התלכלכו מחמת הקינוח הקודם. וזה לכל העדות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪