הלכות שבת

שאלה: 

ברשות מורנו ורבנו נשאל שאלות בהלכות שבת.
1. אדם שקנה חולצה לכבוד שבת, אך שכח להסיר את התוית של החנות, האם מותר לקרוע ולהשליך כי אין לי בה שום צורך? והיא מפריעה לי שהרי כל רואיו יראוה וזה לא יפה.
2. רבנו פסק שאסור לאדם לצאת לדרך מעל 3 פרסאות שהן כ 12-13 ק"מ, האם דין זה שונה בימינו?
3. האם מותר לצאת לשיט תענוגות ביום שישי בבוקר, כשידוע שהשיט רק כשעתיים? ברוך תהיה מורנו הדגול

תשובה: 

1. העובדה שתווית זו מפריעה לך, הסרתה בשבת היא בשבילך תיקון. ולכן, תיאלץ לכסותה, אם אין לך בגד אחר.
2. אכן כן. ההבדל יהיה הזמן. כמה זמן הולך רגל הולך 3 פרסאות, ולפי מדד הזמן, תיושם ההלכה בימינו, בדין אמצעי התחבורה שעומדים לרשותנו.
ד. כל שיש ספק בידו לחזור בזמן לביתו, ולהכין צרכי השבת, מותר. אבל יש לקחת בחשבון, עומסי תחבורה וכיו"ב.

תאריך: 
14/01/19 ח' שבט התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist