ברכתי והכנסתי פרי לפי, ולפני שבלעתי דיברתי בטעות. האם עלי לברך שוב?

שאלה: 

ברכתי והכנסתי פרי לפי, ולפני שבלעתי דיברתי בטעות. האם עלי לברך שוב?

תשובה: 

לא לחזור על הברכה. אבל גם לא לחזור על השגיאה הגסה לדבר כשבפיך אוכל. כי יש סכנת חנק, וגם לא נימוסי.

תאריך: 
30/07/18 י"ח אב התשע"ח
x

Audio Playlist