ברכתי והכנסתי פרי לפי, ולפני שבלעתי דיברתי בטעות. האם עלי לברך שוב?

ברכתי והכנסתי פרי לפי, ולפני שבלעתי דיברתי בטעות. האם עלי לברך שוב?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא לחזור על הברכה. אבל גם לא לחזור על השגיאה הגסה לדבר כשבפיך אוכל. כי יש סכנת חנק, וגם לא נימוסי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪