עוגה שמעורבת ובלולה כך שחציה קמח וחציה שאר תבלינים

שלום וברכה עוגה שמעורבת ובלולה כך שחציה קמח וחציה שאר תבלינים, ואכלתי ממנה כזית. מה לברך בסוף? על המחיה? ראיתי בחזון עובדיה (ברכות) עמוד קצ שסובר שכן. מה דעת הרב? ברוך תהיה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מזונות ועל המחיה. רק אם הרוב המכריע מיני מתיקה, והדגן מיעוט, שאינו אלא כדי לדבק או כדי לתת בסיס למיני המתיקה, הברכה שהכל ובורא נפשות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪