עוגה שמעורבת ובלולה כך שחציה קמח וחציה שאר תבלינים

שאלה: 

שלום וברכה עוגה שמעורבת ובלולה כך שחציה קמח וחציה שאר תבלינים, ואכלתי ממנה כזית. מה לברך בסוף? על המחיה? ראיתי בחזון עובדיה (ברכות) עמוד קצ שסובר שכן. מה דעת הרב? ברוך תהיה

תשובה: 

מזונות ועל המחיה. רק אם הרוב המכריע מיני מתיקה, והדגן מיעוט, שאינו אלא כדי לדבק או כדי לתת בסיס למיני המתיקה, הברכה שהכל ובורא נפשות.

תאריך: 
30/07/18 י"ח אב התשע"ח
x

Audio Playlist