דילוג לתוכן העיקרי

חופה

שאלה

כבוד מורנו ורבנו הגאון מורי רצון ערוסי ששליט"א שמענו וראינו את השיעור שלך באתר נצח ישראל ביום שישי בנושא חופה וקידושין והשיעור כתמיד מלמד ומועיל, ואתה מגיש את הדברים בתבונה רבה. יהי רצון שילמדו ממך כל רבני ישראל. ולשאלה שמעתי בשיעור כי לפי רבנו הרמב"ם יש לייחד עדים לייחוד לאחר הקידושין, ורק לאחר מכן היא כאשתו לכל דבר ועניין. האם אדם שלא עשה ונהג כך, והוא כמובן נוהג לפי רבנו. מה זה אומר לגביו? שהיום אשתו היא אשתו מכח מה? מכיון שכול העולם כבר יודע שהם גרים ביחד?

תשובה

חן חן.
א. בכל רגע נתון, ניתן לתקן, ע"י שיחד שני עדים כשרים ויתייחד עם אשתו בזמן שהיא טהורה.
ב. ביחס לעבר, בדיעבד, ניתן לסמוך על כך שרבים, בתוכם עדים כשרים, ראו את בני הזוג מתייחדים בביתם כאיש ואשתו. שהרי בחופת נידה, בימינו, אנו סומכים על פוסקי הלכה שנותנים תוקף לחופת נידה, כדי לברך את הברכות, ובלבד שלא להלבין את פני החתן והכלה, ולא לגרום להם להפסד מרובה.