דילוג לתוכן העיקרי

ברכת אמת ויציב/ואמונה

שאלה

ידוע היום שלאחר קרית שמע החזן חוזר על המילים "ה' אלהיכם אמת" ואז הציבור ממשיך ויציב/ואמונה( אצל כל העדות). האם כל אחד ואחד צריך לומר בעצמו מילת "אמת" ולהמשיך "ויציב/ואמונה"? הרי זה חלק בלתי נפרד מהברכה.

תשובה

לפי רבינו, כל קורא ק"ש מסיים את ק"ש ומסמיך את אמת ויציב או אמת ואמונה.