דילוג לתוכן העיקרי

קבלה רציונאלית.

שאלה

שלום לכבוד הרב.
אני רמבמי"סט, שפוסק בהכל כמארי זצ"ל, ועם כל זאת אני מאד מתעניין בתורת החסידות, אליבא דשיטתו של מו"ר הרה"ג יצחק גינזבורג שליט"א. מדברי מר הבנתי שהוא לא שולל את תורת הקבלה ואת הזוהר, אלא רק אומר שיש יותר לעסוק בתורת הפשט ולנהוג כמוה. לאור המחלוקת הקשה בין הרמבמיסטי"ם לעיקשים, יש לי הצעה, והיא שמר ילמד את הקהילה שלנו מעט חסידות כלומר 'קבלה קלה', ע"פ שיטתו של מו"ר הרב גינזבורג שליט"א. זוהי שיטה מעניינת מאד שדוגלת בלפשט את תורת הקבלה לחיי המעשה, בצורה רמבמיסטי"ת רציונאלית, בדיוק כפי שמפרש רבינו את המושגים המופשטים בתנ"ך בספרו מורה הנבוכים. הדבר עשוי למנוע מחלוקות רבות, ובד בבד להבהיר את שיטתו של מר לאותם דרדעים שאינם מאמינים בקבלה (ויש כאלה). אשמח לתשובתו של מר בהקדם...

תשובה

א. כבר בעבר לימדתי רמח"ל.
ב. ולואי שה' ייתן לנו פנאי להצעתך.
ג. כשיהיה פנאי, לא כל מוחא סביל דא.