משנה תורה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
כיצד רבינו כותב, שהוא כתב את משנה תורה ע"מ שיוכלו לדעת הכל בקלות? הרי למתבונן יוודע שבכל מילה ובכל אות ברמב"ם, מונחים עומקים שיד האדם בקושי יכולה להשיגם? ויפה אמר מי שאמר שאין אף הלכה 'פשוטה' ברמב"ם.

תשובה: 

אמת. נכונים דבריך. ובכל זאת, קל יותר לפסוק ממשנה תורה לרבינו, מאשר מן התלמוד. יתירה מזו, יותר קל לפסוק הלכה מהרמב"ם מאשר מן השו"ע. ומכל מקום ניתן לשגות מן התלמוד ומספרי הלכות ומספרי פוסקים. וממשנה תורה להרמב"ם, פחות.

תאריך: 
03/10/17 י"ג תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist