יין באמצע סעודת השבת

תשובה: 

מבחינה עקרונית לברך בורא פרי הגפן, כי ברכת יין מבושל לפי רבינו שהכל. אבל בדיעבד הואיל ובירך הגפן לפי השו"ע, יצא. הבעיה היותר קשה, האם יצטרך לחזור על הקידוש, כי לפי רבינו המקדש על יין מבושל, לא יצא.

תאריך: 
04/09/17 י"ג אלול התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist