פותח את ידיך בכוונה

שאלה: 

שלום לרב
בסידור שיח ירושלים כתוב בפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון" שצריך להתכוון בפסוק זה, ואם לא התכוון צריך לחזור.
1) למה דווקא בפסוק זה יותר משאר הפסוקים, ומה המקור לכך?
2) מה צריך להתכוון?
3) כיצד יחזור? למשל אם התחיל "ויברך דוד" ונזכר שלא התכוון, מה יעשה?
תודה רבה.

תשובה: 

זהו מנהג קבלי שחדר מאוחר ליהדות תימן, והכוונת לשם ה' שעל פי הקבלה, ואל המקובלים ויודעי חן מכוונים הדברים.

תאריך: 
04/09/17 י"ג אלול התשע"ז
x

Audio Playlist