דילוג לתוכן העיקרי

שבת שבע ברכות

שאלה

שלום לכבוד הרב,
נוכחתי בסעודת שבת של שבע ברכות והופעתי לשמוע מפי החתן שלמרות שכל הנוכחים השתתפו בחופה, היה אפשר לברך את שבע הברכות מכיוון ש"השבת היא פנים חדשות". האם יש יסוד לגישה כזו להלכה או נאמרו שבע ברכות לבטלה? בברכה, א'

תשובה

זו שיטת בעלי התוספות אשר הנהיגו לומר שבע ברכות בשבת, בבית חתנים, למרות שאין פנים חדשות, בגלל דברי חז"ל באגדה, שאמרו על השבת, ללא שום קשר לברכת חתנים, פנים חדשות באו לכאן. ומנהג זה הובא בשו"ע, ולכן הוא נפוץ. לעומת שיטה זו לפי הרמב"ם, שפסיקתו היא תלמודית, ואינו יוצר הלכות חדשות על פי אגדות, אין לברך ברכות אלו כשאין פנים חדשות ממש, והמברך הוא מברך ברכות לבטלה לפי הרמב"ם.