דילוג לתוכן העיקרי

איך עלי לעשר פירות רמון מעץ רימון הגדל בגנתי ?

שאלה

איך עלי לעשר פירות רמון מעץ רימון הגדל בגינתי הפרטית ?

תשובה

כל כמות רימונים שאתה קוטף ומתכוון לאכול או למכור, עליך לעשרה לפי הכתוב בסידור.