תימנים ותפילין רבנו תם

שאלה: 

בס"ד לכבוד הרה"ג הרב רצון ערוסי שליט"א
1. מה מנהג התימנים בעניין תפילין רבנו תם?
2. האם יש לנו יסוד כלשהו או מסורת בעניין זה? בכבוד רב

תשובה: 

1. לא נהגו כלל.
2. המסורת שלנו כרבינו, שהיא שיטת רש"י.

תאריך: 
22/06/17 כ"ח סיון התשע"ז
x

Audio Playlist