מסורבת גט

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, בנותיי, שארבעתן עדיין רווקות, שוחחו בשולחן שבת על כתבה שפורסמה בעיתון "נשים", המיועד לציבור הדתי לאומי, בנוגע לאישה מסורבת גט כבר 17 שנה. לפי הכתבה בית הדין הרבני המעורב בנדון השתמש בכל הכלים העומדים ברשותו כדי להכריח את הבעל לתת גט לאישתו: כלא, בידוד, צינוק, מניעת מזון למהדרין. אך הוא עומד בסירובו ולאישה אין שום יכולת לבנות בית חדש עם מישהו אחר. לכן בנותיי שואלות האם ניתן למנוע מצב כזה? הרי כל אישה יכולה להתחתן עם מישהו שהיום נראה אדם ישר והגון וביום מחר הקשר של בני הזוג יכול להתקלל באופן כזה שלא נותר אלא להיפרד ואז אוליי אותו האדם יכול להתנקם באישתו ולהרוס את חייה ע"י מניעת מתן הגט. בנותיי גם שואלות למה מבחינת תורת ישראל אין לאישה את האפשרות להיפרד מבעלה ע"י מתן גט או כל כלי הלכתי כשר אחר? בברכת התורה,

תשובה: 

א. אכן המקרה שאותה אתה מתאר הוא נדיר ביותר, כי בדרך כלל, הכפייה האמורה בהלכה, מכות בשוטים, והמדינה אינה מאפשרת לבי"ד לנהוג כן, אבל כלא עם צינוק ובידוד, הוא אמצעי חזק, ואם בכל זאת הוא מסרב, הוא חריג ביותר. ואין החוקים בעולם וגם חוקי התורה, יכולים לכלול כל המקרים שבעולם, אלא הרוב (מו"נ). ויש בחיים מקרים טרגיים, שהם בלתי צפויים וחריגים, שקשה להתמודד עמם.
ב. מצוות קידושין ומצוות פרו ורבו, ומצוות גירושין, הם מסורות לבעל, ולא לאישה, כי הגבר לפי התורה, יותר יצרי מאשר האשה, ולכן מצות אלו מחייבות אותו, כדי לרסנו מפני יצריו. ולכן הוא המשתעבד בלעדית לזון את אשתו ואת ילדיו, אין האישה חייבת בפריה ורביה, ואינה חייבת לזון את עצמה ולא את ילדיה, ולא את בעלה. ולא הגט תלוי ברצונו, וכשהוא מסרב, ולא בצדק, בי"ד כופין אותו בשוטים, בכך הם שוברים את יצרו הרע ומכוננים בתוכו את מה שיש בו, יצר הטוב.
ג. היה וגם זה לא עזר, והוא ממשיך להתעקש, ביה"ד בודק את כשרות עדי הקידושין, ובמילים אחרות, ביה"ד בודק אם יש לו אפשרות להורות שמבחינה הלכתית הקידושין היו פסולים, הרי שביה"ד יפסלם וישחרר את האישה. תוכלל האזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
27/05/17 ב' סיון התשע"ז
x

Audio Playlist