פלטה וחליטה

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
א. אני רוצה להתחיל לאכול בשר חלוט, איך עושים זאת ומהי בדיוק חליטה?
ב. מה הדין לדעת מורי בפלטה של שבת?
תודה רבה!

תשובה: 

א. לדעת רבינו, אין המלח מוציא כל הדם מהבשר, ולכן כל מי שרוצה לאכול בשר מבושל, אם יבשל הבשר במים צוננים וירתיח, הדם הנותר בבשר ייפלט, ויתבשל עם הבשר, והבשר ייאסר. לכן יש להרתיח המים, בלי הבשר, וכשהמים רותחים מאוד, משליכים הבשר שכבר נמלח, לתוך המים הרותחים, באופן זה הבשר מקבל מכת חום, והדם שנותר בתוך הבשר לא נפלט, אלא נצמת בתוכו והוא אינו אוסר.

ב. לדעת מארי, אין להניח ביום שבת על הפלטה שום תבשיל ואפילו התבשל כל צרכו מערב שבת. וכן מאפה שנאפה כל צרכו מע"ש, בין מוצק, בין נוזל, משום עובדין דחול. ומים צוננים שהורתחו מע"ש אסור מדין תורה להניחם על הפלטה ביום שבת.

תאריך: 
24/05/17 כ"ח אייר התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist