דילוג לתוכן העיקרי

פסל שחסר בו איבר

שאלה

שלום לכבוד הרב
הרמב"ם פסק שאסור לצור פסל בצורת אדם. פוסקים אחרים כתבו שאם חסר בפסל איבר מסוים, אין איסור לקיימו, אך רבנו לא כתב דבר כזה. האם הוא יסבור להקל כמותם? ברוך תהיה

תשובה

אכן השו"ע, יו"ד, קמא, ז, הביא את דעת הרא"ש, כי יש אומרים שהאיסור לעשות צורת אדם דוקא כשהיא שלמה, ולא כשהיא חסרה איבר. אבל עיין בדברי מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, על דברי רבינו, ע"ז, ג, טז, אות כד, עמ' ת, טור ימני, שגם לרבינו האיסור לעשות צורת אדם דוקא כשהוא שלם.