כוזו בכומסז כוזו במזוזה

שאלה: 

במזוזה נכתבו המילים כנגד ה אלוקינו ה מאחרי המזוזה אולם הפוך מכנגד המילים. ז"א שהסופר לא הפך את הקלף והתחיל את המילים כוזו שם הש -ם השני ואז יצא שהאות כ כנגד ה וכו מה הדין?

תשובה: 

כתיבת כוזו במוכסז כוזא, היא מכח מנהג. ולא מכח הדין. ולא כולם נהגו במנהג זה, והיא כתיבה בצד האחורי של המזוזה, ולכן אינה מעלה ולא מורידה. וניתן לתקן. לא כן בגוף המזוזה, כל פיסול לא ניתן לתיקון, מאחר ויש צורך שהכתיבה תהיה כסדר שניתן בתורה.

תאריך: 
04/05/17 ח' אייר התשע"ז
x

Audio Playlist