סיום מסכת לאישה

שאלה: 

שלום הרב, לקראת בת המצווה של ביתי חשבתי לסיים יחד איתה לימוד של מסכת, אולי מסכת אבות, וביום בת המצווה לערוך מסיבת סיום מסכת לנשים, כל זאת על מנת להעצים את הילדה העצמה של קדושה ולתת משמעות עמוקה יותר לאירוע. השאלה האם יש עם זה בעיה, אם לא - האם ביצוע סיום המסכת הוא כמו אצל גברים, והאם יש לסעודה כזו תוקף של סעודת מצווה שאבל לא יכול להשתתף בה וכו׳.
תודה מראש

תשובה: 

בתימן לא נהגו בטקסי בר מצווה, וכל שכן שלא בטקסי בת מצווה. בר מצווה נהגו, כי כבר בגיל 4-5 חינכוהו להתעטף בטלית, ולקחת אותם לביהכ"נ, ובגיל 5-6 כבר קרא בתורה, ובגיל זה גם קנו לו לולב ואתרוג, ובגיל 9-10 הניחו לו תפילין וכן כיו"ב. ובת מצווה לא נהגו מפאת הצניעות. בימינו, יש צורך בטקסים אלו בגלל הסביבה החילונית שמקיפה אותנו ומשפיעה השפעה שלילית גדולה, עלינו ועל בנינו ובנותינו. אולם יש צורך בטקסים צנועים ותורניים, שייתנו העצמה רוחנית לבן או לבת. לבת, אך ורק בפני חברותיה, וקרובות משפחה, ואפשר ללמוד עמה תכנים מוסריים כמו מסכת אבות, או מהלכות נשים, ושהיא עם חברותיה ואורחותיה, יתייחסו לאותם תכנים, אך לא לתת לזה גוון של סיום מסכת, או דרשה, כדי שלא להחדיר מושגים מושבשים.

תאריך: 
18/08/16 י"ד אב התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist