עליה להר הבית

שאלה: 

לק''י.
שלום הרב
א.1) האם אני יכול להשאיל מאחי חולצה כדי שלא אצטרך לקרוע אותה כשאגיע לירושלים? שנינו סמוכים על שולחן אבינו,וכשאחי קונה את חולצתו מכספו של אביו, אבי נותן לו כסף\בגדים, ברור לו שהוא נותן לו במתנה ולא מצפה שיחזיר לו כלום, כך שהוא מקנה לו את החולצה
2) אם מדובר בחולצה שאנחנו חולקים אותה, כך שאנחנו כשותפים בחולצה, האם אני יכול לעלות איתה לירושלים?
ב.ידוע לי שרק לעזרה ולעזרת נשים אסור להיכנס בימינו כשאנו טמאי מתים, אבל להרחבה שסביב להר הבית מותר להיכנס ואין לה דין מיוחד, וגם לא צריך לירא מן המקום ולקיים את כל האיסורים האחרים(כמו ללכת בלי נעלי עור). אולם ראיתי בהנחיות לעליה להר הבית לטבול לפני שמגיעים, וממה שהבנתי, רק מסתובבים ברחבה של הר הבית ולא נכנס לאזור הקדוש. חוץ מזה, במצב של ימינו,יציאה מהמקווה,אדם לא יכול להישאר טהור. ולכן, האם צריך לטבול במקווה בכל זאת?

תודה רבה

תשובה: 

1. מאחר והחולצה כבר של אחיך, היא שלו, ואם ישאיל לך את חולצתו, לא תקרע אותה. ולא משנה הדבר שאת החולצה קיבל במתנה מאביך.

2. נכס של שותפים נועד בשביל שהשותפים ישתמשו בנכס ולא יקלקלו אותו. וכל שותף שמקלקל ביודעין נכס של שותפות, חייב לפצות את שותפו על חלקו.

3. אני נמנה בין הרבנים שאיני מורה לעלות להר הבית, כי הוראה כזו להמונים היא מכשול חמור.

אולם כל תלמיד שיש לו רב בר סמכא, ואותו רב יודע, או סומך על מחקרים הלכתיים, שניסו לזהות את המקומות הקדושים, אזי, יעלה להיכן שיעלה, לפי הוראת רבו, ויטהר, לפי הצורך, לכל מקום בהם.

קצרו של דבר, שיפעל על כל צעד ושעל לפי הוראת רבו, בהוראה פרטנית לכל דבר ועיקר.

תאריך: 
17/08/16 י"ג אב התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist