שמיעת שירים בשלושת השבועות.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול בבקשה, מהי דעת מארי יוסף קאפח, בדעת רבינו, לגבי שמיעת שירים בשלושת השבועות, מיז' תמוז, עד תשעה באב. האם רבינו קיבל על עצמו את הגזירה הזאת? ומה דעת מארי יוסף זצ"ל בזה?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

רבינו לא זכר כלל מנהגים אלו. לפי הדין אין שום איסור לשיר או לשמוע שירים בימי בין המצרים. רק בכלי זמר - כל השנה אסור בגלל החורבן. אבל יש שנהגו שלא להרבות בשמחה בימי בין המצרים, ולכן אין מקיימים מסיבות של רשות עם שירה. אבל במסיבות של מצווה, כגון ברית מילה, פדיון, סיום מסכת וכיו"ב, מותר לשיר שירת קודש.

תאריך: 
24/07/16 י"ח תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist