היסתכלות בבתולה.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
ראיתי בספר שחיבר הרב יוחאי מקבילי, שלדעת רבינו, מותר להיסתכל בבתולה שאינה נשואה, לצורך הנאה, וכל האיסור הוא רק משום מדת חסידות. והביא לזה מקור, מספר איוב. וכתב שזוהי דעת רבינו.
רציתי לשאול, האם גם מארי יוסף קאפח סובר כך, או שמא אוסר?
תודה רבה. תזכו למצוות. .

תשובה: 

מותר לפי רבינו לראות בתולה נאה, לצורך הברכה "בריות נאות". אך לא לצורך חימוד ותאווה, כדי שלא ייכשל האדם בהרהור, וכדי שלא ייכשל האדם בביאה על בתולה, שלא בדרך קידושין כדמו"י. וחלילה, בימינו, גם איסור נידה.

תאריך: 
22/07/16 ט"ז תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist