להתפלל באמצע קדיש.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי אדם שמתפלל ושומע קדיש. האם הוא רשאי להמשיך בתפילתו, וכשצריך לענות אמן יענה אמן? או שמא עליו לחכות, עד שתסתיים אמירת הקדיש, ורק אז יוכל להמשיך בתפילתו? והאם יש חילוק בין אם הוא באמצע קטע, לבין אם כששומע קדיש, ברצונו להתחיל קטע חדש בתפילה?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

לדעת מארי ז"ל העוסק במצווה (=תפילה) פטור ממצווה (=לענות לקדיש ולקדושה), ואין מעבירין על המצוות. ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. ולכן עליו להמשיך בתפילתו, ולא להפסיק, בגלל הקדיש או הקדושה, ואפילו אם בעת הפסקתו הוא שותק, אין לעשות כן.

תאריך: 
03/07/16 כ"ז סיון התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist