דילוג לתוכן העיקרי

הכשרת ירק לאכילה בשבת

שאלה

שלום לכבוד הרב

רציתי לדעת האם מותר להשרות פטרוזליה וכיוצ"ב בשבת במי מלח/חומץ ?
שהרי אנו משרים אותם במי מלח כדי שימותו ויפלו מהעלה , ולכאורה ההורג רמשים חייב כהורג בהמה וחיה .
מנגד בפסח אנו מטבילין את הכרפס במי מלח או חומץ בגלל הקפא שהיא מין תולעת וניראה מכאן שלכאורה יהיה מותר להשרות

תודה

תשובה

פטרוזיליה שהיא נגועה בתולעים, אין להשרותה בחומץ בשבת מחשש שהתולעים ימותו, ויש בזה איסור נטילת נשמה. ומה שאנו מטבלים מרור ופטרוזיליה בחרוסת, שיש בה חומץ, בליל הסדר, כבר ביאר מארי ז"ל, חמץ ומצה, ח, ב, הערה ד, עמ' תי, טור שמאלי, שמדובר במרור ובחרוסת שכבר נבדקו ונוקו, ואין חשש לתולעים, והחשש הוא רחוק, ולכן מותר, ואפילו לאכול החרוסת, ולא חוששים שיש בה תולעים מן המרור והפטרוזיליה.

ומכאן שפטרוזיליה שאינה נגועה בתועלים, כמו גוש קטיף, אין חשש להשרותה בשבת בחומץ, כי החשש שיש בה תולעת ותמות, הוא חשש רחוק.

ואין לכאורה לאסור השריית הפטרוזילה הזו, הבלתי נגועה, בחומץ בשבת, משום כובש, כי השריה זו זמנית מאוד, ונועדה במיידי לשטיפה ולאכילה.

תוכל להאזין להלכה יומית בענין זה באתר קהילת נצח ישראל באודיו.