עד כמה השתדלות הבאת ילדים

שאלה: 

שלום רב חברתי הטובה עוברת מסע ייסורים מאוד קשה מזה 13 שנה להכנס להריון ללא הצלחה. כיום, לאחר אין ספור הזרקות, וטיפולים, כדורים והורמונים, חברתי שהיא בת 35, הינה בכסא גלגלים, איננה יכולה ללכת מחוסר כוח, בעלה סועד אותה, חיו אינם חיים, הוא חי עם אשה שנראת לפחות 20 שנה יותר מגילה, ויחד עם זאת היא עדיין ממשיכה בטיפולי הפריות ותקוותה לא נמוגה. שאלתי היא: עד כמה אנחנו כבני אדם צריכים לעשות השתדלות כדי להביא ילדים לעולם? האם ההשתדלות שלנו צריכה לבוא על חשבון הבריאות? על חשבון איכות חיינו? על חשבון הבן זוג? עד כמה זאת השתדלות שלנו, כמה מתוך זה אנחנו משאירים לבורא עולם? כשאני מסתכלת על כל הטיפולים של כל השנים האלו, אני מרגישה שהיא נלחמת עם בורא עולם, ורוצה "לנצח" אותו. הרי ברור שיש פה גזירה משמיים. אז עד כמה מותר לנו לנסות " להתוכח" עם הקב"ה על גזרותיו.? מתי אומרים די!, אני את שלי עשיתי, אני משאירה את השאר לקב"ה? מקווה ששאלתי ברורה בתקווה לבשורות טובות בכבוד רב חברה כאובה.

תשובה: 

אכן, מבחינה עקרונית את צודקת, שהרי האשה לא נצטותה על מצוות פריה ורביה. והחתם סופר נימק זאת, שאין הקב"ה מצווה אדם להחריב גופו, כדי לקיים מצווה. אולם, לאשה, בטבעה, יש צורך נפשי גדול להיות אמא לבנים. ורחל אמנו תוכיח, בדבריה ליעקב, "הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי. נכון, שהאיש מצווה על פריה ורביה, וזאת כדי לרסן את יצריו המיניים, ולתת להם משמעות ערכית וייעודית, אולם אינו יכול לכפות על אשתו טיפולי הפריה רבים וקשים, לכן, בעבר, בני זוג שאוהבים זה את זו, וזו את זה, אם נבצר מן האשה להרות וללדת, היא התירה לבעלה, לשאת עוד אשה, כדי שיוכל לקיים מצוות פריה ורביה, אבל היתר זה ביה"ד יממש, רק אם יהיה בטוח, שהבעל מסוגל לזון ולפרנס היטב היטב את שתי נשותיו, ושיהיה שלום ואחוה ורעות בין הנשים, וכך היו זוגות בודדים בצנעא שבתימן. והכרתי משפחה אחת, מופתית כזו, שעלתה ארצה. בימינו, הגישה היא פופוליסטית, ודמגוגית,. כל מי שיקרא תשובתי זו אליך יבטלה כעפר הארץ, וישלול כל אפשרות של נישואין ביגמיים, אבל גישה זו היא שקרית, כי היא מתעלמת מהמציאות המודרנית, שלמרות איסור נישואין ביגמיים, יש חוק האישה (=הנשים) הידועה בציבור, לכל הציבור, ואינה ידועה לאשתו שקידשה כדת משה וישראל ובכוונה לא התייחסתי לפוריות של אם פונדקאית,. וה' יברככם בזרע של קיימא.

תאריך: 
21/06/16 ט"ו סיון התשע"ו
x

Audio Playlist