מנהג אבותינו

שאלה: 

שלום עליכם כבוד הרב.
יש הרבה שטוענים שתימן היא אתרא דהשו"ע, ושאבותינו קיבלו את פסיקתו. וכמדומני שאומרים שגם רביד הזהב סובר כך.
רציתי לשאול כיצד אנו מתייחסים לטענות האלה, ופוסקים כדעת רבינו הרמב"ם?
ב. כיצד אנו מתייחסים לדעת מרן הרב עובדיה עליו השלום, שסבר שקמא קמא בטיל ושהעולים מתימן מחויבים לפסיקת השו"ע, שהוא המרא דאתרא בארץ ישראל? ראיתי שמארי יוסף זצ"ל כתב שאין בארץ ישראל מרא דאתרא, והבנתי שזוהי גם דעת החזון איש ומרן הראי"ה קוק. והייתי שמח לדעת באלו סברות הם נחלקו.
תודה רבה לכם. אשריכם שזכיתם להפיץ את תורת האמת של רבינו בעולם. חיזקו ואימצו!

תשובה: 

א. אין ספק שהרמב"ם מארא דאתרא של יהודי תימן, משום שמורשתם ומשנת הרמב"ם נמצאו תואמים ברוב. חדירת השו"ע לתימן השפיעה על יהודי תימן ברב או במעט, באיזורים שונים של יהודי תימן, אבל גם אצל הללו שקלטו מהשו"ע הרבה, שרדו הרבה ממורשת אבותינו וממשנת הרמב"ם.
ב. א"י היא אתריה דהרמב"ם, אלא שמורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, טען שאין לומר ליהודי תימן בארץ שעליהם להתבטל בפני מורשות אחרות, כי כל עדה היא בי"ד ועיר בפני עצמם.

תאריך: 
20/05/16 י"ב אייר התשע"ו
x

Audio Playlist