הלכות בשו"ע שלא נזכרו ברמ"בם

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
אני תלמיד של מארי יוסף קאפח, ורציתי לשאול מהי דעתו לגבי הלכות שנפסקו בשו"ע ואין להם מקור בדברי רבינו? כגון ההלכה שיש להקדים את נעילת נעל ימין לשמאל וכן בשאר ההלכות? אשמח לפירוט
תודה רבה לכם. ה' יברך אתכם בכל הברכות הכתובות בתורה.

תשובה: 

ההלכה שהזכרת והדומה לה, לא אומצו ולא הומלצו ע"י מארי ז"ל. אבל הלכות שיסודן בתלמוד, והן עפ"י מורי הוראה, אע"פ שרבינו לא זכרן, מארי בוחן את התאמתם למשנת רבינו ולמורשת אבותינו.

תאריך: 
20/05/16 י"ב אייר התשע"ו
x

Audio Playlist