ברית ותורה לנשים בברכת המזון לפי הרמב"ם

שאלה: 

שלום וברכה מארי. האם לדעת הרמב"ם נשים צריכות להזכיר בברכה"מ ברית ותורה שהרי אינם בברית ותורה שאינם מצוות אפילו למול את בניהן וללמוד תורה? יש לציין שבאוצר הגאונים ברכות כ: כתוב שדעת רבינו החסיד שנשים ידלגו ברית ותורה.
תודה רבה

תשובה: 

אין מניעה שהאישה תאמר נוסח זה. כי זה נוסח קבוע לכולם. אבל אין אצלנו הנוסחה ועל בריתך שחתמת בבשרנו.

תאריך: 
27/04/16 י"ט ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist