פאת שדך

שאלה: 

ילמדנו רבנו,
איך היום בפועל מתקיימת מצות פאה/לקט/שכחה?

תשובה: 

בימינו אין ביקוש למתנות אלו, השדות רחוקים ומבחינה מעשית לא משתלם לעניים להגיע לשדה ולעקוב אחרי מתנות אלו.

ומבחינת בעלי השדות, מדובר במתנות שאין להם דורשים, והן עלולות להישאר רק לעורבים וכיו"ב.

אבל שמעתי שיש בהתיישבות הדתית יישובים, שמשתדלים לקיים מצווה זו, וכבר איני זוכר היכן וכיצד.

תאריך: 
27/04/16 י"ט ניסן התשע"ו
x

Audio Playlist