קדיש לדעת רבנו

שאלה: 

לכבוד הרב האם כדאי לאפשר לומר קדיש ללא תתקבל בשבת לפני הוצאת ספר תורה? וכן במנחה הסמוכה לערבית? וכפי שנהוג אצלנו שמי שרוצה אומר במוסף נקדישך ומי שרוצה אומר כתר. בית הכנסת הרמב"ם רמת עמידר

תשובה: 

מבחינה עקרונית - כן, כי זו שיטת רבינו, ומנהג הקדום של אבותינו. אבל מבחינה מעשית, צריך שיקול דעת, ולהיות זהירים:
א. שלא תיגרם מחלוקת
ב. שלא יבואו בעתיד לבטל מנהגים נכונים ולכן, רק כשיש קהילה, שיש רב תלמיד חכמים אמתי, ומורה הוראה, ובעל כושר מנהיגות, יוכלו לחזור למנהגים הקדמונים.

תאריך: 
22/03/16 י"ב אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist