דילוג לתוכן העיקרי

שליח ציבור

שאלה

יש לנו מתפלל יקר בבית הכנסת. אבא לילדים ולנכדים. שומר מצוות באדיקות מלמד את ילדיו ונכדיו לקרוא בתורה. מתפלל יום יום ושליח ציבור בבית הכנסת. בשנתיים האחרונות עברו עליו מספר אירועים שונים בחייו. ילדיו חלו מספר פעמים ונכדיו עברו מספר טראומות שערערו את חייו. הוא אדם אשר מאוד קשור לילדיו ונכדיו. הוא החליט באופן פתאומי שכל מה שקרה, קרה כתוצאה מעלייתו כשליח ציבור. שאולי והוא אינו ראוי להוציא את הציבור, כל שכן את משפחתו. האם נכון הדבר שהוא עשה? האם הוא ראוי להיות שליח ציבור? האם בעצם אי עלייתו מכפרת על מעשיו?. שבוע טוב ומבורך.

תשובה

ה' יאמר די לצערו ולייסוריו. יפה מצדו שהוא מפשפש במעשיו. לא נכון מצידו שהוא נמנע מלהיות ש"ץ. אדרבה, יש עדיפות שהוא מיוסר ביסורים, וכל שכן למי שמיוסר ביסורים ומקבלם באהבה.