דעת הרב קאפח ומארי בתכלת והר הבית

שאלה: 

1) מה דעת הרב קאפח ומארי בהטלת פתיל תכלת הראיות של האנשים שמצאו את התכלת הן ראיות חזקות א"כ היאך אנו נמנעים ממצווה זו לשיטת הרב קאם ח ומארי?
2) ראיתי בספר שהוציא החמ"ד על הרב קאפח ומורשתו בשם הוא היה אומר, ושם כתוב שהרב קאפח התיר לעלות להר הבית כמובן למקומות המותרים ואחרי טבילה האם זה נכון? מה דעת מארי בנושא זה? האם יש לברך על הטבילה לפני שאני עולה להר הבית?

תשובה: 

1. מדברי מארי במשנה תורה, המחקרים שהיו לפניו, עד אז, אינם על הדרישות של תכלת, כפי שרבינו פירט אותם. ובשיחה בעל פה, אמר לי שמכלל ספק לא יצאו. ובפועל, הוא לא התעטף בטלית עם תכלת, גם לא הגר"ע יוסף ז"ל, אם כי, מישהו אמר לי לאחרונה, שמארי בערוב ימיו, כאילו, הכיר בחיוב בתוצאת מחקר מסוימת. איני יודע.
2. גם אני ניזון בעניין זה מאותם מקורות, אבל לפי ידיעתי, הוא לא עלה אף פעם לשם. וכן הוא היה חבר מועצת הרה"ר כשהחליטה, כמדומני פה אחד, לאסור העליהי להר הבית.

תאריך: 
22/12/15 י' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist