ציצית

שאלה: 

רבנו כותב שאת הציצית מטילים לא יותר על שלש אצבעות מקצה האריג. ראיתי טליתות מתימן (שמלה) שהיו יותר ולפעמים הרבה יותר מכך. (ללא הנימין המשולשלים כמובן) איך ניתן להסביר זאת?

תשובה: 

אכן רבינו, ציצית, א, ו, וכן שו"ע, או"ח, יא, ט, פסקו כפי הגמרא, מנחות, מא, ב, שהחוטים תלויים בכנף הבגד. וכנף בגד לא יותר משלושה גודלים, ולא פחות מגודל. לא ידועה לי המציאות שעלי האתה מעיד, ייתכן שהיו כאלה, שלא דקדקו בדבר, ולא שמדובר בשיטה או במנהג.

תאריך: 
22/12/15 י' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist