דילוג לתוכן העיקרי

אברכים הלומדים בכולל – מעמדם מבחינת יחסי עבודה

שאלה

שלום לרב
האם לאברכים הלומדים בכולל ומקבלים תשלום קבוע יש מעמד דומה לעובד מבחינת המחוייבות שלו כלפי המעביד, דהיינו האם חלות עליו חובות הלכתיות כלפי הכולל כמו עובד למקום עבודה - הקפדה על זמנים, השקעת כל זמנו בלימוד, אי בזבוז זמן על טלפונים או התעסקות אחרת שאיננה קשורה ישירות ללימוד וכדומה? (השאלה איננה מצד ביטול התורה אלא מההיבט של החובה ההלכתית של האברך כלפי המעביד כמו עובד במקום עבודה, בפרט בכוללים המקפידים מאד על סדרים). בהמשך לשאלה זו: אברך שאשתו עובדת ובשל כך חלות עליה חובות למקום העבודה ומגבלות של זמן – כיצד צריך לנהוג במקרה של צורך לעסוק בענייני המשפחה, כגון מחלת ילד? האם עדיף שהיא תיעדר מהעבודה או בעלה מהכולל? הדבר יכול להיות משמעותי כשהאישה מרוויחה שכר גבוה והפסד ימי עבודה שלה כרוך בהפסד כספי גבוה למשפחה, יחסית להפסד של הבעל האברך, ובדרך עקיפה עלול להשפיע על יכולת השקעת זמנו של הבעל בלימוד.
תודה רבה.

תשובה

יש פוסקי הלכה שאכן הם בדעה שיחסי אברך עם ראשי הכולל, הם ביחסים של עובד ומעביד. לי קשה לקבל הגדרה זו, אלא התחייבות האברך כלפי ההנהלה, היא התחייבות גדולה שלו, כלפי אביו שבשמים, ואסור לו בשום פנים ואופן, שלא למלא אחרי התחייבותו, אלא רק עפ"י היתר ממור ההוראה, כל מקרה לגופו.