קדימה בדין

שאלה: 

לק״י

שלום לכבוד הרב.

בהם׳ סנהדרין פ״כא ה״ו:
״היו לפני הדיינים בעלי דין הרבה וכו׳ ודין ת״ח קודם לדין עם הארץ. ודין האשה קודם לדין האיש (וכאן שינה רבנו מסגנונו לדעיל, שלכאורה היה לו לומר ״לדין עם הארץ״ כפי שעשה לפני כן).

שאלתי- האם דין האשה קודם לדין ת״ח או שדינו קודם? או שמא בשינוי לשמו כאן פתח פתח לדיינים לקבוע דין יקדם, כיוון דלא כל תלמידי חכמים שווים בגדולתם.
ועוד בעיר בה הרבה תלמידי חכמים, אולי רק גדולי החכמים יקדמו בדין לאשה, שהרי ״בשבת האשה מרבה״, ואם לא כן, תמתין הרבה ועוול גדול הוא לה.

תבורכו, ומה׳ שכרכם.

תשובה: 
מדברי רבנו נראה ברור שדווקא אלמנה קודמת לת"ח, אך סתם אישה קודמת דווקא לאיש ולא לת"ח. וכן ראיתי מובא בשם נושאי כלים ופוסקים רבים בספר המפתח.

בברכה נאמנה

תאריך: 
29/10/15 ט"ז חשון התשע"ו
x

Audio Playlist