איל לומדים בישיבות להיות תלמיד חכם, לפי הרב קאפח?

שאלה: 

האם מי שרוצה ללכת בדרכו של הרב קאפח, ולפסוק כרמב"ם, צריך ללמוד בישיבה הגבוהה גם את שאר הראשונים? האם אפשר ללמוד רק את פירוש הרב קאפח לרמב"ם בשביל להבין את הרמב"ם? האם די בכך בשביל לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם? או שמא צריך להפגש וללמוד גם את שאר הראשונים ואת השו"ע ונושאי כליו, אע"פ שאין דרכי לפסוק כמותם? ומה הדרך בלימוד האמונה? האם ללמוד רק ראשונים? האם ללמוד אותם לבד בלי הדרכה זה בסדר, או אפשרות להבנה לא נכונה וחסרה? ואיך גדלו בתימן להיות ת"ח? השאלה לא נובעת ח"ו מחוסר הערכה לגאון העצום, אלא מתוך מפגש עם תלמיד מסויים שטען כך, ואין אני מבין את ההדרכה הזו שקיבל ממישהו שהיה תלמידו של הרב קאפח. וכיוון שידעתי שכבוד הרב שימש את רב קאפח שנים רבות, בטוחני שימציא מרפא לכאבי. בברכה. תמיר חאזי.

תשובה: 

התשובה לשאלתך תלויה במסגרת שבה אתה נמצא. לפי מיטב הבנתי, אתה לא נמצא בקהילה, ובמסגרת שקרובה לשיטת הרמב"ם והר"י קאפח. אלא אתה נמצא במסגרת ישיבתית כגון ישיבת הסדר. ולכל מי שנמצא במסגרת ישיבתית, אני נוהג לייעץ, ללמוד כמו בישיבה, כדי להיקלט בה, ולקבל ממנה את המירב ואת המיטב, ורק כתוספת למה שלומדים בישיבה, ילמד האברך דברים שלבו חפץ, כגון משנתו ההלכתית של הרמב"ם וכן משנתו ההגותית. במקרה זה די בלימוד ראשוני, לימוד משנה עם פיהמ"ש להרמב"ם ומשנה תורה, וכן את הקדמותיו של הרמב"ם ואגרותיו. קשה לאדם רגיל ללמוד את רבינו עם פירושו המקיף והמורכב של אמרי ז"ל, אלא הייתי מציע לך ללמוד רבינו עם יד פשוטה ועם פירושו של הר"ש צדוק, ורק מאוחר יותר או לאחר מכן, תלמד הרמב"ם עם פירושו של מארי. בתימן למדו כשיטת השמנה והתלמוד בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, ובן חמש עשרה לתלמוד, ואחרי שרכשו בקיאות היו הת"ח לומדים בפני עצמם, בישיבה שלהם, ולימודם היה הלכה למעשה, ומטבע הדברים עיינו בראשונים ובאחרונים, הרמב"ם עם נושאי כליו, שו"ע ונו"כ וכיו"ב.

תאריך: 
18/08/15 ג' אלול התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist