דילוג לתוכן העיקרי

מאכלות אסורות ורכישת אתרוג בשנת שמיטה בחוץ לארץ

שאלה

שלום מארי ערוסי
מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה השוחט עוף ונמצא בו ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב ומארי קאפח ז"ל מביא רשבא באות זאן רשבא כתב שביצה גמורה פה היא רכה אלא שיש לה חלמון וחלבון וקשה לי מפרק ג הלכה ח בהמה טהורה.....וזה משנה בעדיות ופירש רבינו בשר המשנה שם וז"ל ואן כאן פי קשרתהא לין ולו איסר שי פהי חראם לאנהא מן ג'מלה אלאמעא וכפרוש המשנה למה מארי מחלק בין פרק ג לט לפי פירוש אין חלוקה הכול נחשב כבני מעים ואז אסור בחלב
אולי מארי ערוסי יגיד שבפרק ג רבינו הצריך שתיה נמכרת בשוק ובפרק ט לא הצריך וזאת הסיבה שמארי הביא רשבא אבל למה רבינו צריך לחזור על זה כי כבר פרש מה זה ביצה גמורה ואזי לא צריך לחזור ולכפול

ב. אני גר בארצות הברית ובסוכות מביאים אתרוגים מארץ הקדושה אם מותר לקנות אתרוג שלשנת שביעי ואם כן איך

תודה רבה

 

תשובה

א. לעניין איסור אכילת נבילה, שהוא איסור תורה גם ביצה שהיא חלמון וחלבון בלי קליפתה הקשיחה, היא כבשר נבילה  - ואסורה.

אך לעניין איסור אכילת עוף בחלב, שהוא איסור דרבנן, די בכך שהביצה היא חלמון וחלבון, שמותרת באכילה עם חלב, עיין ש"ך, שו"ע, יו"ד, פז, סק"ט.

יתירה מזו, עיין רבינו, שאבר אבות הטומאה, ג, י, שביצה שהיא רק חלמונים שמחובר לגוף התורנגולת, אסור באכילה, מדין איסור אכילת בשר עוף טמא. ומשמע שאם החלבון, כבר אינו מחובר לגוף התורנגולת כבר אינו אסור באכילה מדין בשר עוף טמא.

ב. תוכל להאזין באודיו בהלכה יומית באתר נצח ישראל.

ג. יש דרכי היתר הלכתיות בעניין זה, גם מארי התייחס לכך, עיין בספר "שמיטת משה".