קיזוז חוב נדרים לבית הכנסת עקב מצב כלכלי

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
לפני מספר שנים הוחלט באסיפת חברים של העמותה שכל מתפלל / חבר עמותה ישלם סך של 8500 ש"ח לבנין בית הכנסת. אחד החברים שילם 10000 ש"ח כי נדבו לבו לתרום יותר. אותו חבר חייב היום עבור נדרים שוטפים (בעבור עליות לתורה ותפילות) שנדר לבית הכנסת כ 2500 ש"ח והוא מבקש שנקזז לו 1500 ש"ח מחובות הנדרים עקב מצב כלכלי בגלל שבעבר הוא נתן יותר ממה שנקבע באסיפה. האם דבר זה אפשרי?
בתודה מראש, אהוד צדוק בשם עמותת עץ חיים רמת בית שמש.

תשובה: 

אם הוא תרם ביודעין 1,500 ש"ח יותר ממה שהוקצב לכל מתפלל, הרי תרומתו כבר נתקבלה, וכאילו נדר 1500 ש"ח ושילם נדרו. וכיצד כעת, יחזור וייעור?! לכן הדרך הנכונה היא, שינהג לפי המלצת חז"ל, מכאן ואילך, טוב שלא תידור, משתידור ולא תשלם, כדי שלא יצטברו עוד חובות. ומה שהוא כבר חייב, יהיה חוב צף, עד שה' יהא בעזרו, ויוכל לשלם נדריו.

תאריך: 
03/08/15 י"ח אב התשע"ה
x

Audio Playlist