הלכה יומית של היום

שאלה: 

המלמד ידי למלחמה

הלכה יומית של היום:
אסור לגדולים שאתה מדבר עליהם היודעים תורה לאורכה ולרחבה (ומי לא חושב את עצמו לאחד שכזה?) לבלבל את צאנם. לא מדובר בנדון דידן על נקמה, אלא על מצוות כיבוש הארץ. ידוע לי שאתה סובר שז' עממים, היינו עובדי ע"ז ואין כן דעת הרב קפח הכותב בפרוש "לאו דווקא" (ומוסכם שהוא יודע את התורה כולה לארכה ולרחבה). מתי "הרבנים הגדולים" אמרו שיש מצווה לכבוש את הארץ? הרב עובדיה יוסף אף פסק "שטחים תמורת שלום" על בסיס דין יחיד ביום כיפור (!). בזה הוא עקר מצוות מלחמת מצווה, ונתן גושפנקה לשלטונות לבצע וויתורים ונסיגות, ושפך דם חיילים רבים.

גם ידוע לי שיטת כל "הרבנים הגדולים" שהיום אין ז' עממים, ואם אין ז' עממים בטלנו מצוות כיבוש הארץ! במצוות עשה קפז: השמדת ז' עממים, כותב הרמב"ם באריכות: "אל יחשוב אדם שזו מצווה שאינה נוהגת לדורות כיוון ששבע עממים כבר כלו... לפי שהוא נוהג בכל דור שבו נמצאת אפשרות אותו הדבר... והוא מלחמת מצווה (מלכים ה:א)". הערבים טוענים בעלות על הארץ כמו ז' עממים, עושים לנו מלחמה כמו ז' עממים, באנו לכבוש את הארץ כמו בזמן יהושע, אף (ופה יד השם) ערפאת אמר על עמו שהם צאצאי היבוסים! ובהלכות מלכים ה:ד הרמב"ם מפרט את המצווה: "כל שבא לידו אחד מהן ולא הרגו עובר בלא תעשה שנ' וכו'..." (מה שאין כן מחיקת זרע עמלק שהיא מצווה המוטלת על המלך – גם דיוק זה בפסקי הרב קאפח).

נשאר עניין ציות לשלטונות. אם "הרבנים הגדולים" היו מעמידים דין תורה מול הנהגתם של הפוליטיקאים ולא מתפשרים איתם בהסכמים קואליציוניים, הינו יכולים לסמוך עליהם ולשמוע לדבריהם, אבל לא כן הדבר, ומשום כך אין לציבור אימון ברבנים אלא כמידת שטיפת המוח שהוא מקבל.
מול "מורכבות הסכנות הבינלאומיות", אין סכנה יותר גדולה לישראל מהתרפסות לפני אומות העולם ופחד הגויים.

הנקמה להשם? ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, נתפלל התרסה ותרעומת כלפי שמים, נדבר מילי דממתקים דמגוגים, כאשר מסביבנו מתחולל סערה היסטרית המסוכנת לנו יותר מכל איום גרעיני ופה לא נאמין בה' ובכוחו הגדול אלא בזרועת אנשי הצבא והשלטון להציל אותנו?!

אתה בכנות רוצה בטוב. אבל (צ"ל לעניות דעתי?) יש לך טעות. האם ידוע לך שהילד מוחמד נשרף ע"י בני משפחתו על כבוד המשפחה בהיותו "הומו" כפי שאמר אביו אחרי המקרה? האם המשטרה חקרה את הכיוון הזה? ודאי שלא! האם ידוע לך שהתקשורת מכוונת את רוח הרע השורר בשיח הציבורי, שאתה נופל בפח הזה? אתה לא "פייטר" אלא איש שלום, הרוצה שקט (כמו ראש בממשלה מכריז כלפי אויבינו באמצע מלחמה!), רק שקט ועוד קצת שקט... על נתניהו ובוגי נסמוך?!
עד יבאו שלום, אל תכבול ידי הפייטרים! אל תמיס לבבנו! על תסתום רוח גבורה של ישראל מקדמה דנן! אל תגיד לצאן שלך לשבת בשקט, לשתוק, ולמות על... חילול השם!

אתה רוצה להשפיע. הוכח תוכיח את עמיתיך חבריך "הרבנים הגדולים" ותגיד להם: טעינו! חברה, הגיע הזמן לעשות פרסה חדה, לקרוע בגדינו וגלימתנו, ללבוש שק, ללכת יחפים ברחובות, לבכות ולצעוק די לצביעות! אולי זה יאפשר להקב"ה לנקום דם עבדיו השפוך...

הכותב לא רב ולא חכם ולא מנהיג ואפילו לא גבר. דבריו דברי העם הפשוט השפוי היושב בציון, וכדי לכם הרבנים הגדולים לשמוע להבין להפנים ולעשות.

אלישבע

תשובה: 

א. אין רלבנטיות לשאלה אם בימינו יש מצוות כיבוש הארץ, כי לכל הדעות, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת מצווה מתמשכת, מפני אויבינו שקמו וקמים עלינו לרעה בכל עת.

ב. כל סוגי המלחמות מתנהלות ע"י שלטון העם, ולא ע"י יחידים. לצערנו ולאבנון לבנו, טרם זכינו לשלטון שמתנהל לפי תורתנו הקדושה. זוהי, לצערנו, המציאות. אפילו ממשלה זו ימין עם דתיים וחרדים, היא אינ הממשלה שחרתה על דגלה את שליחות הארץ, וגם ממשלה זו שמכונה "ימנית", היא רק בת 61, שכל רגע היא עומדת בפני פגע. כל ממשלה בהרכב אחר תהיה פחות ימנית.

ואם כן, יש לחזק את המצוי, ולא לאבדו. כי בנסביות שלנו כעת, שהדור לצערנו, טרם הוכשר להיות עם ה' בארץ ה' על פי תורת ה', אנו עלולים להפסיד גם את המעט אם תנהל שלא בהיגיון.

צא וראה, פעולותיהם של היחידים מנוצלות ע"י התקשורת, ע"י גורמי השמאל, ע"י אויבינו וע"י אומות העולם להסתער עלינו דיפלומטית והסברתית, כדי לקעקע את זכותנו על א"י, גם על החלק שבידינו.

ולכן איזהו חכם הרואה את הנולד, ומנתהג כחכם ולא כצודק, ומחזק את השלטון הנוכחי ופועל בהסברה מושכלת בקרב העם, כדי להנחיל לעם תובנות אמתיות על ייחודנו כעם, ועל זכותנו על ארץ הקודש, כעם קודש על פי תורת הקודש, אפילו המשיח כך יתנהל, כי אי אפשר למיעוט, ואנו בשלב זה בעוונותינו, במיעוט, לכפות דעתו בכח.

כי פעולות כוחניות ייצרו אנרכיה, ובכך נפסיד את אשר ה' כבר נתן לנו.

תאריך: 
04/08/15 י"ט אב התשע"ה
x

Audio Playlist