חיוב מזוזות

שאלה: 

שלום הרב, נתבקשתי לשאול עבור מפעל דין מזוזות במקומות הבאים: חדרי מחסן מקלט - משמש כחדר מנוחה לעובדים גויים חדר עבודה - ריתוך משרד - עובד גוי שמוציא דוחות, העובדים הגויים מסתכלים במחשב בתועבות חדר לשטיפת כלים מקרר תוצ"ג/ חדר קירור יציאה אחורית - באיזה צד לשים?
תודה ובברכה,

תשובה: 

חדרים שמשמשים רק כמחסנים או כחדרי עבודה, שגויים עובדים שם, אינם חייבים במזוזה. אבל חדרי עבודה, שיהודים עובדים שם, אם שהותם שם היא גם לצורכם האישי, ולא רק לצורך הכלים, חייבים במזוזה.

תאריך: 
07/07/15 כ' תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist