תלמיד חכמים

שאלה: 

שלום וברכה
1.מהם גדרי תלמיד שהגיע להוראה ?

תשובה: 

מי שהוא גמיר (בעל בקיאות הלכתית, הלכה למעשה) ועביר (ומבין דבר מתוך דבר, ויודע לדמות מילתא למילתא). זהו שהגיע להוראה, בין אם הוסמך בין אם לא הוסמך.

לסמיכה, יש סמיכות שונות, סמיכות הדיינים ע"י סנהדרין, נועדה להתיר דיני נפשות ודיני קנסות ויש סמיכה, שהיא מתן רשות מרב לתלמידו להורות.

והסמיכה בימינו, נועדה להודיע שיכול הוא להורות, אבל כאמור, במציאות, רבים הגיעו להוראה כנ"ל, והורו.

ועל הרחבת הדיבור בעניין חשוב זה, האזן באודיו באתר נצח ישראל.

תאריך: 
06/07/15 י"ט תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist