גוויל וכשרות

שאלה: 

לק"י שלום לכבוד הרב ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה
1. האם לפי הרמב"ם מותר לברך על ספר תורה שאינו כתוב על גוויל. והאם יש חילוק בין :
א. ספר אשכנזי, ספרדי או תימני.
ב. האם יש נפקא מינה מאיזה עדה מורכב הציבור. כיוון שכתוב אין קוראין בו וכו' מפני כבוד הציבור. והאם הרב מוכן להרחיב בעניין מעט בבקשה.
2. האם יש בעיה להניח מכסה של סיר תוך כדי בישול - למשל לצורך ערבוב, על הכיריים? ( הכיריים הפשוטות עם הברזלים.. לא משטח ישר)
תודה רבה וכל טוב

תשובה: 

1. לפי הרמב"ם, עור קלף המצוי אינו מעובד בהלכה והספר פסול. לכן ספרדים ואשכנזים רשאים להשתמש בו, לפי הפוסקים שהם סומכים עליהם ומכשירים אותו. אולם תימנים אסור להם להשתמש בס"ת כזה. עם כל זאת, היו בתימן גם ס"ת עם קופים, שלא תמיד עובדו כהלכה, וקראו בהם, כדי לא להוציא לעז על הראשונים, ולכן טוב לעודד את בני עדתנו, בימינו, לרכוש רק ס"ת גויל.
2. בשבת אסור, כי יש בכיסוי המכסה בסיר שתכולתו עיין מתבשל, משום בישול.

תאריך: 
02/07/15 ט"ו תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist