הזכרת השם

שאלה: 

שלום וברכה
1 האם מותר לברך את חבירו בהזכרת השם כמו השם יהיה עמך וכדומה?

תשובה: 

בלשון הזאת, כאן. השם יהיה עמך, השם יהיה בעזרך, וכן כל כיוצא בזה.

וכך אבותינו נהגו לברך זה את זה את מכריהם או את ילדיהם.

תאריך: 
01/07/15 י"ד תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist