הבדלה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
האם הפסק בטעות נחשב הפסק? כגון אדם שהבדיל על הכוס ולפני ששתה נזכר שכבר יצא ידי חובת הבדלה, האם ישתה מהיין או אולי לא, שהרי היה הפסק בין הברכה לשתיה? בברכה,

תשובה: 

בוודאי שישתה, שהרי בירך הגפן. אשר לברכת ההבדלה, היא לבטלה, ונכשל בשוגג בעניין זה. ואם אחרים, שלא יצאו ידי חובת ההבדלה שמעו ההבדלה שלו, הרי שההבדלה היא כדין, והוא הוציא אותם ידי חובתם, אע"פ שהוא כבר יצא ידי חובתו.

תאריך: 
18/03/15 כ"ז אדר התשע"ה
x

Audio Playlist