פרד"ס

שאלה: 

לכבוד הרב,
1. האם חז"ל בדורות אמוראים וראשונים הכירו את הרבדים פשט - רמז - דרש - סוד?
2. האם ההלכה שברמב"ם ובשולחן ערוך נקבעה לפי כל הרבדים הללו? ניתן לראות שישנם הלכות רבות שמקורן בפשט (כאלה הנלמדות מסברא, פירוש פשוט של הפסוק וכו') והלכות רבות שנלמדות מדרש - על ידי דרשת פסוק. האם יש הלכות שנלמדו מרובד הרמז והסוד?

תשובה: 

1. בוודאי. אלו הן שיטות עתיקות יומין, אלא שהן משתנות, קצת בשיטות ובתכנים, במהלך הדורות השונים.
2. בודאי שההלכה נלמדת מפשוטו של מקרא, אבל גם ממדרשי הלכה שקיבלו אותם קבלה ממשה רבינו, וכן שנלמדו באחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת מהן. אולם לימוד הלכה על דרך הסוד, אין זו דרכו של רבינו, כי אצלו הבסיס להלכה הוא התלמוד. גם מרן הולך בדרך זו, אבל הוא הוסיף מספר הלכות מן הקבלה לשו"ע, בהשפעת תקופתו שהיתה מאוד קבלית.

תאריך: 
01/03/15 י' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist