שימוש במחובר

שאלה: 

שלום לכת"ר.
לחמי יש בגינת הבית שני עצים נטועים שחיבר ביניהם "ערסל" שתלוי על גזעי העצים בשתי קצותיו.
חמי טוען שכיוון שהערסל אינו מחובר בחבל ישירות אל העץ אלא למעין וו שמוברג אל העץ הרי זה כצדדי צדדין שמותרין ומותר לעלות לערסל בשבת.
האם אכן כך הוא הדבר או שמא הדין כל שיינטל האילן ואינה יכולה לעמוד בפני עצמה שייך במקרה זה.
והאם העובדה שאחד העצים מת ויבש משנה את דינו לעניין שימוש במחובר.
ברוך תהיה

תשובה: 

אין זה צדי צדים, ואסור.

אם הערסל היה מחובר ליתד, והיתד תקועה באדמה, אלא שהוא נשען באילן, ניתן היה להתיר.

לא כן בווים המוברגים באילן, וחבל הערסל בוו.

תאריך: 
01/03/15 י' אדר התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist