ברכת שהכל וקידוש ושאר שאלות

שאלה: 

מרן בשולחן ערוך כותב שברכת שהכל פותרת ברכה על היין והפת אם התכוון לפתור אותם.
1. האם לדעת רבינו כך הדבר? יורנו הרב היכן ניתן לראות את ההלכה.
2. אבבית הכנסת יש אירוע. ולאחר התפילה עשו קידוש. בתשובות שכתבת באתר הקידוש נועד לטעימה בלבד אם אכל פחות מכזית מזונות. האם אפשר לומר כי אדם יכול פחות מכזית מזונות באירוע שכזה? ואם אכל יותר מכזית האם חייב לעשות קידוש בביתו בשביל סעודה?
3. קניתי לביתי החדש מזוזות ונראה כי קניתי אחת מיותרת. האם מותר לי לתת את המזוזה במתנה לחברי שעושה חנוכת בית?
תודה רבה.

תשובה: 

1. ברכת שהכל פוטרת כל אוכל ומשקה, אבל אין להסתמך על כך, ויש לברך הברכה הראויה. והמסתמך רק על ברכת שהכל, הוא בור ועם הארץ.
2. הקידוש בבית הכנסת נועד להתיר את הטעימה, בין אם הטעימה היא כזית, או פחות מכזית, ובלבד שאין זו סעודתו. כי אם הוא מתכוון שאכילתו בבית הכנסת היא סעודתו, הרי שהוא יהיה פטור מלקדש בביתו. אבל אם לא התכוון שאכילה בביהכנ"ס היא סעודתו, יחזור ויקדש בביתו על סעודתו.

תאריך: 
22/02/15 ג' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist