ספר הזהר

שאלה: 

מדוע התייאשו חכמים מלהילחם בתופעת ה"קבלה" על-אף ההתדרדרות שחלה בעם ישראל בעקבות ספרות זו? האם תיאורי הכפירה המופיעים בספר הזהר אינם ראויים לתגובה ומענה הולם לאור העובדה שמדובר ביסודות האמונה?
בברכת כל טוב,
רפי

תשובה: 

עליך להבחין בין קבלה מעשית ובין ספרות הקבלה והזוהר.

מספרות הקבלה המעשית הסתייגו רבים מגדולי הפוסקים, וזה ריסן וצמצם במידה מסוימת.

אשר לספרות הקבלה בכלל, והזוהר בכלל, היא ספרות מגוונת מאוד, ויש בתוכה רעיונות, שחלק מגדולי הפוסקים היו מסופקים בהם, או אפילו מסויגים מהם, ויש רעיונות נפלאים, שרבים מגדולי התורה משתמשים בהם, לרבות מארי ז"ל.

ולכן יש להימנע מהכללות.

תאריך: 
22/02/15 ג' אדר התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist